SCT-אבן/בטון/דיקט

תמא במערכת GSB

SCT – אבן – בטון – דיקט (רוחב קיר משתנה) תאור תבניות SCT בחתך אבן בטון דיקט ברוחב משתנה מיועדות לקירות בטון מחופי אבן , בפרט קירות של מרחבים מוגנים. בתבנית זו מותקנת בשלב ראשון התבנית הפנימית מדיקט “טגו” או מתבניות “דואו” , ולאחר התקנת ברזל הזיון מותקנת האבן שמשמשת כדופן החיצונית של תבנית היציקה. […]

SCICB-אבן/בידוד/בטון/בלוק

חתך SCICB מיועד לקירות מחופי אבן בחיפוי רטוב כהגדרתו בתקן. בחתך זה בונים קיר בחתך ICB ומבצעים לאחר יציקת הקיר חיפוי באבן. חתך קיר זה מאפשר התקדמות במקביל של עבודות השלד ועבודות החיפוי.והוא מקנה לבית נוחות תרמית ברמה מאוד גבוה, חוזק קונסטרוקטיבי רב וביצוע אמין של עבודות החיפוי באבן.יתרונות   בידוד הומוגני איכותי ואחיד של […]

SCI-אבן/בטון/בידוד

מידע נוסף חלקי מערכת GSB חלקי מערכת GSB מדריכים לבצוע קירות מצגת שלבי בניה GSB (עדכון 25-09-2020) מצגת-שלבי-בנייה-מקוצרת-11-8-19.pdf שלבי ביצוע קירות GSB תרשים-כפולות-GSB.pdf מפרטים לביצוע טיח הנחיות-לטיח-על-תשתית-פוליסטירן-כולל-שכבה-מיישרת-.pdf הנחיות-לטיח-על-תשתית-פוליסטירן-טיח-דק-ללא-שכבה-מיישרת.pdf גלריית תמונות הקודם הבא