תקן בניה ירוקה

סדרת התקנים הישראלים ובהן תקן בניה ירוקה, ת”י 5281 נועדה לסייע לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

תקני 5281/2 הנם תקנים לא מחייבים אשר אומצו ומאומצים על יותר ויותר רשויות מקומיות, גופים ציבוריים ועיריות .

תקן זה נותן הגדרה ברורה למושג “מבנה ירוק” ומונה  תשעה קריטריונים על פיהם ימדדו בניין .

  • אנרגיה – הוא המרכיב העיקרי והמשמעותי ביותר של התקן והוא מהווה מעל 30% מהציון הכללי.
  • קרקע – התאמת תוכניות הבינוי לתוואי קרקע טיבעית , שימוש בצמחיה מותאמת לתנאי האקלים ושיקום נופי לאחר ביצוע פעולות הבינוי.
  • מים, שפכים וניקוז – חיסכון במים במהלך ביצוע הפרויקט ,ניצול מי מזגנים להשקיה , ושמירה על מערכות ניקוז וחילחול קיימות ושימוש במים שפירים.
  • בריאות ורווחה – שימוש בתאורה טיבעית במבנה, איוורור ואיכות האויר , קרינה ורעש.
  • תחבורה – אמצעי תחבורה חלופיים כגון אופנים , הנגשה של תחבורה ציבורית ועוד.
  • חומרים –מוצרים מחומרים ממוחזרים ושימוש בחומרים בעלי תוו תקן ירוק.
  • ניהול אתר בנייה – אופן ניהול סביבתי של אתר הבנייה, צימצום בהקפי פסולת הבניין , מחזור ושימוש במוצרים ממוחזרים ועוד.
  • פסולת – הפרדה של פסולת , הנגשה של מתקני הפרדה ומחזור.
  • חדשנות –  טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שהשימוש בהן מקנה ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.
בשלבים ההראשונים של החלת התקן הוא הוחל על כלל הבניינים בכלל זה בניה פרטית צמודת קרקע .
שלושה בתים ראשונים שקיבלו תוו ירוק מצטיין נבנו בשנת 2012 בישוב ברמת רזיאל  ESB  (היום GSB בית ירוק ובטוח)
מאוחר יותר משיקולים שונים של המועצה הישראלית לבניה ירוקה , בטוענה שבתים צמודי קרקע במהותם פוגעים בסביבה , הוחל התקן על כלל הבניה למעט בתים פרטיים.
על תקן בניה ירוקה בהרחבה – משרד מיכל ויטל
תקן בניה ירוקה

סדרת התקנים הישראלים ובהן תקן בניה ירוקה, ת”י 5281 נועדה לסייע לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה