תקן בניה ירוקה

תקן בניה ירוקה

תקן בניה ירוקה

סדרת התקנים הישראלים ובהן תקן בניה ירוקה 5281 נועדה לצמצם את ההשפעה של בינוי על הסביבה.

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמבנים ברי קיימא (בניינים ירוקים).

תקני 5281/2 הנם תקנים לא מחייבים אשר אומצו ומאומצים על יותר ויותר רשויות מקומיות,עיריות  וגופים ציבוריים.

תקן זה נותן הגדרה ברורה למושג "מבנה ירוק" ומונה  תשעה קריטריונים על פיהם ימדדו בניין .

  • אנרגיה – הוא המרכיב העיקרי והמשמעותי ביותר של התקן והוא מהווה מעל 30% מהציון הכללי.
  • קרקע – התאמת תכניות הבינוי לתוואי קרקע טבעית , שימוש בצמחיה מותאמת לתנאי האקלים ושיקום נופי לאחר ביצוע פעולות הבינוי.
  • מים, שפכים וניקוז – חיסכון במים במהלך ביצוע הפרויקט ,ניצול מי מזגנים להשקיה , ושמירה על מערכות ניקוז וחלחול קיימות ושימוש במים שפירים.
  • בריאות ורווחה – שימוש בתאורה טבעית במבנה, אוורור ואיכות האוויר , קרינה ורעש.
  • תחבורה – אמצעי תחבורה חלופיים כגון אופנים , הנגשה של תחבורה ציבורית ועוד.
  • חומרים –מוצרים מחומרים ממוחזרים ושימוש בחומרים בעלי תוו תקן ירוק.
  • ניהול אתר בנייה – אופן ניהול סביבתי של אתר הבנייה, צמצום בהיקפי פסולת הבניין , מחזור ושימוש במוצרים ממוחזרים ועוד.
  • פסולת – הפרדה של פסולת , הנגשה של מתקני הפרדה ומחזור.
  • חדשנות –  טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שהשימוש בהן מקנה ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.

שלבים בהחלת תקן הבנייה ירוקה

בשלבים הראשונים של החלת התקן הוא הוחל על כלל הבניינים בכלל זה בניה פרטית צמודת קרקע .שלושה בתים ראשונים שקיבלו תוו ירוק מצטיין נבנו בשנת 2012 בישוב ברמת רזיאל  ESB  (היום GSB בית ירוק ובטוח)מאוחר יותר משיקולים שונים של המועצה הישראלית לבניה ירוקה , בטענה שבתים צמודי קרקע במהותם פוגעים בסביבה , הוחל התקן על כלל הבניה למעט בתים פרטיים.

 על תקן בניה ירוקה בהרחבה – משרד מיכל ויטל

תקן בניה ירוקה
סדרת התקנים הישראלים ובהן תקן בניה ירוקה, ת"י 5281 נועדה לסייע לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה

מעוניינים במידע נוסף? כתבו לנו