מחשבון

מחשבון לחישוב מקורב של עלות תבניות GSB בית ירוק ובטוח
למידע נוסף על עלות תבניות GSB צרו קשר

מחשבון זה מיועד לתת ללקוחות החברה מידע בנוגע לעלות תבניות GSB בית ירוק ובטוח תחשיב זה הנו תחשיב מקורב והוא אינו מחליף תחשיב מדויק והצעת מחיר מפורטת.

הערות : הסימולטור עורך תחשיב מקורב של עלות תבניות GSB בית ירוק ובטוח. הבסיס לתחשיב הוא מחירון לקוח בתוקף החל מיום 01/01/18.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במחירון זה מעת לעת.
הצעת מחיר מפורטת בכלל זה הנחה ממחירון , תינתן לכל פרויקט באופן פרטני, למחירים יתווסף מע”מ כחוק.
המחירים הם בשער המפעל

הנחיות למילוי 

  • שורת “שטח קירות מעטפת – לא כולל קירות ממ”ד” : להכפיל פרימטר קירות בגובה הקירות, מפני רצפת בטון (15-) עד תחתית גג בטון ולהזין תוצאה.
  • שורת “שטח חלונות” : לסכום את שטח כל החלונות (שטח החלונות יופחת באופן אוטומטי משטח המעטפת)
  • שורת “שטח קירות ממ”ד חיצוניים”: להכפיל אורך X גובה קירות , מרצפת בטון עד תחתית גג בטון ולהזין תוצאה.
  • שורת “שטח מעקות כולל קרנץ גג”: להכפיל פרימטר בגובה המעקה  ולהזין תוצאה.
  • שורת “מסילות פרימטר של הבית”: להזין פרימטר.
  • שורת “חומרים משלימים”: להזין “2”