תוו ירוק מצטיין – גיל יניב

 הבית בקצה הצוק 

אדריכל-עידו דרוקר

 הרשטיג – מצפה שלם

 רבנא – קיבוץ ניר עם