בחירת הדיירים:

בהרחבת בנים קיבוץ משמר הנגב הולכת ומסתיימת בניית השלדים של 30 בתים ירוקים ובטוחים.

לאחר דיונים ובחינת חלופות של בניה בטכנולוגיות אחרות, בחרו גם הדיירים של הבתים הנוספים

לבנות ב – GSB בית ירוק ובטוח.

אנחנו מודים לדיירים על בחירתם ועל האמון לו זכינו.