Private House, Klahim

לבית של משפחת ברוכי במושב קלחים יש קוו תכנוני וסגנון מאוד אישי.
שונה ממאות בתים שאחיקם ואפרת ברוכי ניהלו והובילו את תהליך הביצוע שלהם .
שונה מבתים רבים שתכנן משרד האדריכלים “סטודיו זרתא” שבקיבוץ ניר עם.
אחר מאוד מבתים רבים בהם היינו מעורבים בשנים האחרונות.

ועוד יש בבית הזה …
נוף שדות יפיפה שמשתנה מעונה לעונה.
פרוס למרגלות הבית כמו תמונה שקיבלה תשומת לב וכבוד בתכנון הכללי.