בקיבוץ מסילות הולכת ומוקמת שכונת בנים בטכנולוגיית GSB בית ירוק ובטוח. לבניה בטכנולוגיה זו יתרונות גדולים הן בהיבט האקלימי והן בהתאמה לתנאי הקרקע של עמק המעינות