צאנו לסיור עם תומר רחניה מבונים בית באתרים שנבנים ב GSB – בית ירוק ובטוח , ביקרנו בהרחבה שנבניית בקיבוץ מסילות ושמענו מהקבלן מורן סעידה על תהליך הבניה של השכונה ותהליך ההכשרה שעבר צוות הביצוע של הקבלן.